این سایت شما را با دانشگاه تگزاس (Texas) آشنا می‌کند. این دانشگاه با داشتن حدود ۴۸۰۰۰ دانشجو ، ۲۷۰۰ نفر استاد و ۱۷۰۰۰ کارمند یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی در سطح این ایالت به شمار می‌رود.این سایت به شما اطلاعاتی در خصوص مراکز آموزشی ، بخش مدیریتی و مراکز کامپیوتر این دانشگاه ارائه می‌نماید و نحوه‌ی اخذ پذیرش ، هم‌چنین مراکز تحقیقاتی این دانشگاه را به شما معرفی می‌کند.