دانشگاه Queensland در سال ۱۹۰۹ تأسیس گردید. این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های برگزیده و منتخب کشور استرالیا می‌باشد. این سایت به منظور ارائه‌ی اطلاعات و مطالبی در خصوص دانشگاه فوق طراحی گردیده است و شما را با فعالیت‌ها و روند پیشرفت این مرکز آشنا می‌سازد. شما با ورود به این سایت با سیاست‌ها و خط‌مشی این دانشگاه و هم‌چنین با نحوه‌ی تدریس و آموزش آن آشنا خواهید شد. در زمینه‌ی تحقیقات و مطالعات نیز این مرکز اطلاعاتی در اختیار شما قرار می‌دهد.