دانشگاه Guelph یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور کانادا محسوب می‌شود. تاریخ تأسیس این دانشگاه به یک‌صد سال قبل باز می‌گردد. در این دانشگاه رشته‌هایی چون: کشاورزی ، زیست‌جانوری ، اقتصاد ، علوم کاربردی ، هنر ، بیوشیمی ،بیوفیزیک ، شیمی ، بوم‌شناسی ، علوم مهندسی ، محیط زیست ، جغرافیا ، تاریخ ، سیستم‌های اطلاعاتی ، میکروبیولوژی ، تغذیه ، فلسفه ، جامعه‌شناسی ، دام‌پزشکی و... تدریس می‌شود.از طریق این سایت می‌توانید با خدمات و تسهیلات گسترده‌ی دانشگاه Guelph آشنا شوید. این سایت شما را با دانشجویان و اساتید فعال این دانشگاه آشنا می‌کند.