این سایت شما را با دانشگاه میشیگانMichigan آشنا می‌سازد و اطلاعات کاملی در خصوص این دانشگاه به علاقه‌‌مندان ارائه می‌نماید. این دانشگاه دربرگیرنده‌ی دانشکده‌هایی است که در رشته‌های مختلفی مشغول به فعالیت هستند. از جمله این دانشکده‌ها می‌توان: دانشکده‌ی موسیقی ، هنر ، طراحی ، مهندسی ،داروسازی ، حقوق ، ادبیات ، مدیریت بازرگانی ، دندان‌پزشکی ، پرستاری ، ارتباطات و غیره را نام برد. با ورود به این سایت اطلاعات کاملی از فعالیت‌های این مرکز در اختیار شما قرار می‌گیرد.