این سایت شما را با دانشگاه Wyoming آشنا می‌کند. این دانشگاه در سال ۱۸۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود و به عنوان یکی از دانشگاه‌های تحقیقاتی در ایالات متحده‌ی امریکا محسوب می‌شود. در این دانشگاه بیش از ۱۸۰ رشته تدریس می‌شود که بعضی از این رشته‌ها عبارتند از: هنر ، انسان‌شناسی ، گیاه‌شناسی ،شیمی ، ارتباطات ، روزنامه‌نگاری ، حقوق جزائی ، جغرافیا ، تاریخ ، فلسفه ، علوم طبیعی ، ریاضیات ، علوم مذهبی ، جامعه‌شناسی ، آمار ، تئاتر ، بازرگانی ، اقتصاد ،تجارت الکترونیکی ، فیزیک ، ستاره‌شناسی. این سایت شما را با دانشجویان و اساتید این دانشگاه آشنا می‌کند.