دانشگاه Delaware در سال۱۷۴۳ تأسیس گردید. در این سایت شما می‌توانید کلیه‌ی اطلاعات لازم در خصوص دانشگاه فوق را به دست آورید. این مرکز در رشته‌های مختلف دانشجو می‌پذیرد. در این دانشگاه بیش از ۱۶ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و ۳۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل می‌باشند. رشته‌هایی که در این دانشگاه تدریس می‌گردد می‌توان از حسابداری ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی تکنولوژی ، رشته‌های ورزشی ، مدیریت بازرگانی ، شیـمی ، روان‌شـنـاسـی ، تـغـذیـه ،آموزش و پرورش ، مـهنـدسی ، ارتـباطات ، تکنولوژی پزشکی و فیزیوتراپی‌ نام‌برد.