از طریق این سایت شما می‌توانید با دانشگاه Connecticuto آشنا شوید و به کلیه‌ی اطلاعات مربوط به مراکز آموزشی و تحقیقاتی این دانشگاه دسترسی یابید. چگونگی اخذ و پذیرش و ثبت نام از جمله خدماتی است که این سایت در اختیار شما قرار می‌دهد. این دانشگاه در رشته‌های متعدد از جمله: کشاورزی و منابع طبیعی ، مدیریت بازرگانی ، پزشکی ، دندان‌پزشکی ، آموزش و پرورش ، مهندسی ،هنرهای تجسمی ، پرستاری ، داروسازی و علوم اجتماعی دانشجو می‌پذیرد. شما می‌توانید از هزینه‌های تحصیلی رشته‌های مختلف نیز مطلع گردید.