این سایت اطلاعاتی درباره‌ی دانشگاه لندن (UCL) در اختیار شما قرار می‌دهد. این دانشگاه در فوریه‌ی سال ۱۸۲۶ فعالیت خود را آغاز کرد. از طریق این سایت می‌توانید با تاریخچه‌ی کامل این دانشگاه آشنا شوید. دانشگاه (UCL) اولین دانشگاه در انگلستان بود که هر دانشجویی از هر طبقه و یا مذهبی می‌توانست در آن تحصیل کند. این سایت شما را با سیستم آموزشی این مرکز آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی موفقیت‌های کسب شده توسط این دانشگاه به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند از پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز استفاده کنند و با محققان ودانشجویان فعال این دانشگاه آشنا شوند.