این سایت متعلق به دانشگاه UC Davis می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات کاملی درباره‌ی تاریخچه‌ی این دانشگاه به دست آورید. این دانشگاه در سال ۱۹۰۸ به عنوان یک دانشکده‌ی کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرد ولی امروزه رشته‌های متنوعی از جمله: جانورشناسی ، علوم کاربردی ، انسان‌شناسی ،هنر ، میکروبیولوژی ، گیاه‌شناسی ، شیمی ، ارتباطات ، علوم کامپیوتری ، اقتصاد ،زبان انگلیسی ، علوم مهندسی ، مدیریت ، پزشکی و... در این دانشگاه تدریس می‌شود. این سایت شما را با دانشجویان و اساتید فعال این دانشگاه آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با سیستم‌های آموزشی این دانشگاه آشنا شوید.