این سایت متعلق به دانشگاه UBC می‌باشد. این دانشگاه با جنوب شهر Vancouer کانادا فقط ۳۰ دقیقه فاصله دارد. از طریق این سایت با شهر Vancouer و جاذبه‌های توریستی آن نیز آشنا می‌شوید. علاقه‌مندان در این سایت با تاریخچه‌ی ۱۰۰ ساله‌ی این دانشگاه آشنا می‌شوند. این سایت اطلاعاتی در مورد بخش‌های مختلف این مرکز به شما ارائه می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از کتابخانه‌ها ،مراکز تحقیقاتی و برنامه‌های آموزشی این دانشگاه استفاده کنند. این سایت شما را با دانشجویان فعال و اساتید دانشگاه UBC آشنا می‌کند. شما می‌توانید مقالات ، نشریات و روزنامه‌های چاپ شده توسط این دانشگاه را مورد مطالعه قرار دهید.