این سایت شما را با دانشگاه Arkansas آشنا می‌کند. این دانشگاه از سال ۱۸۶۲ فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۹۵۱ دانشگاه Arkansas رتبه‌ی اول را در زمینه‌ی علوم کشاورزی به دست آورد. در سال ۱۹۵۷ این دانشگاه دانشمندان و محققین خود را در زمینه‌ی کشاورزی به کشور پاناما اعزام کرد تا در این زمینه آموزش‌هایی را به متخصصین کشور پاناما ارائه کنند.این سایت شما را با فعالیت‌های گسترده‌ی این مرکز در زمینه‌ی کشاورزی آشنا می‌کند. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی پروژه‌های پژوهشی محققان این دانشگاه به دست آورید.