این سایت متعلق به دانشگاه Tufts می‌باشد. این دانشگاه دارای دانشکده‌های مختلفی می‌باشد که در رشته‌هایی مانند: هنر ، علوم مهندسی ، حقوق ،دیپلماسی ، علوم تغذیه ، و... فعالیت دارند. این سایت شما را با بخش‌های مختلف این دانشگاه آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با دانشجویان فعال و اساتید شاغل در این مرکز آموزشی آشنا شوید. این دانشگاه می‌تواند به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی مورد استفاده‌ی دانشجویان و محققان قرار گیرد. افراد علاقه‌مند می‌توانند از کتابخانه‌‌ها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی این دانشگاه بهره‌مند شوند. این سایت اطلاعات بیشتری را درباره‌ی خدمات این دانشگاه به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید از فرصت‌های شغلی موجود در این دانشگاه مطلع شوید.