این سایت شما را با دانشگاه Princeton آشنا می‌سازد. این دانشگاه در ایالت نیوجرسی امریکا واقع شده است. از طریق این سایت می‌توانید با فعالیت‌های آموزشی که در این مرکز انجام می‌شود آشنا شوید. علاقه‌مندان می‌توانند از منابع تحقیقاتی و کتابخانه‌های این دانشگاه استفاده کنند. این سایت شما را با شرایط آب و هوایی ایالت نیوجرسی آشنا می‌کند. شما می توانید از تور مجازی این سایت نیز استفاده کرده و در این دانشگاه و بخش‌های مختلف آن گردش کنید. این سایت عکس‌های مختلفی از این دانشگاه را به شما نشان می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از این سایت چگونگی ثبت نام در این مرکز آموزشی را فرا گیرند.