این سایت شما را با دانشگاهUC Berkeley آشنا می‌کند. از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی تاریخچه‌ی این مرکز به دست خواهید آورد. علاقه‌مندان می‌توانند از کتابخانه‌ها ، موزه‌ها و گالری‌های هنری موجود در این دانشگاه دیدن کنند و با مراجعه به این سایت از منابع آموزشی و فعالیت‌های ورزشی این مرکز مطلع شوند. این دانشگاه برنامه‌های متنوعی را برای دانشجویان در نظر گرفته است. با مراجعه به این سایت و مشاهده‌ی نقشه‌ی این دانشگاه با مکان‌ها و بخش‌های مختلف آن دانشگاه آشنا خواهید شد. این سایت فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز آموزشی را به شما معرفی می‌کند.