این سایت یک شبکه‌ی اختصاصی مربوط به تیم All-Star می‌باشد که به عنوان بهترین تیم خیابانی بسکتبال در سراسر ایالات متحده‌ی امریکا شناخته شده است. این تیم با نشان دادن قابلیت‌های خود در زمینه‌ی بسکتبال در سراسر امریکا از بستون تا لوس‌آنجلس نام و شهرت کسب نموده است. سازمان All Star از گروه مربیان خاصی استفاده می‌نماید و به همین دلیل در سراسر ایالات از محبوبیت خاصی برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این سازمان به نمایش گذاردن بهترین تیم بسکتبال و بازیکنان حرفه‌ای این رشته در محیط‌های سازماندهی شده رقابتی برای آماده سازی آنها برای شرکت در مسابقه‌ها و هم‌چنین معین نمودن این مسأله که کدام شهر بیشترین میزان توانایی در این رشته‌ی ورزشی را در سراسر دنیا دارد ، می‌باشد.