این سایت متعلق به مرکز آموزش‌های عالی در پنسیلوانیا می‌باشد که به ارائه‌ی وام‌های دانشجویی و خدمات مالی به بیش از ۴۶۰۰ دانشجو در حال حاضر می‌پردازد. امروزه ایـن مؤسسه بیش از ۳۳ میلیون دلار کمک مالی ارائه می‌کند و بیش از ۴ میلیون نفر در سراسر کشور از تسهیلات ، امتیازات و خدمات این مرکز بهره می‌گیرند.