این سایت یک شبکه‌ی اطلاعاتی برای دانشجویان ملی است که به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی وام‌های دانشجویی می‌پردازد و این امکان دسترسی برای دانشجویان ایالات متحده‌ی امریکا و کانادا وجود دارد.