این سایت متعلق به مرکز علوم اطلاعاتی و کتابداری در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد که یک شرکت خصوصی بوده و در سال ۱۹۷۰ تأسیس گردیده است. هدف از طراحی این سایت ارائه‌ی گزارش‌های مستقیمی از همایش‌ها و کاخ سفید و رهبری ،مطالعات و تحلیل‌های متخصصان بر روی کتابخانه‌های ملی ، گسترش تحقیقات و توسعه‌ی فعالیت‌های مرتبط و ارائه‌ی طرح‌های فراگیر برای جلسات سخنرانی در خصوص کتابخانه‌های ملی می‌باشد.