استیو لاین (Steve Line) فردی است که فعالیت و حرفه‌ی‌ او عکاسی می‌باشد و عکس‌های بسیار جالب و زیبایی از ورزش اسکواش گرفته است. وی سال‌ها است که به این کار مشغول می‌باشد و اغلب عکس‌های موجود در مجله‌های ورزشی را این شخص تهیه نموده است. این سایت مجموعه یا آلبوم کامل از عکس‌هایی می‌باشد که وی از مسابقه‌های اسکواش گرفته است. عکس‌های وی در کلوپ‌ها ، مسابقه‌های قهرمانی ، کتاب‌ها ، مجله‌ها و سازمان‌های ورزشی به صورت پوسترهای بزرگ به‌چشم می‌خورد.