به شبکه‌ی جهانی ورزش اسکواش خوش آمدید. این سایت به ارائه‌ی اخبار و اطلاعاتی در خصوص مسابقات اسکواش و نتایج برگزاری این مسابقات ، بازیکنان و رده‌بندی آنها و قوانین و مقررات حاکم بر بازی می‌پردازد. شما می‌توانید از طریق این سایت اطلاعات کاملی در خصوص ابزار و تجهیزات لازم به‌دست آورید و به لینک‌های مربوطه متصل شوید. لیست قوانین این ورزش به صورت فایل PDF (غیرقابل تغییر) موجود می‌باشد. از جمله‌ی قوانین عنوان گردیده در این مقطع قوانین مربوط به مسابقات جهانی ، مشخصات توپ این ورزش ، ویژگی‌های لباس ، عینک ،راکت و گل (دروازه‌) آن می‌باشد.