این سایت به ارائه‌ی اطلاعات در زمینه‌ی حمایت‌های مالی برای دانشجویانی که قصد ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور را دارند ، از قبیل دانشجویان امریکایی و تحصیل در خارج از کشور می‌پردازد.در این سایت می‌توان لیست کاملی از امتیازات و کمک هزینه‌های تحصیلی ، برنامه‌ی پرداخت وام و دیگر اطلاعاتی که به دانشجویان در زمینه‌ی تلاش برای ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور کمک می‌کند را مشاهده نمود. هدف اصلی این مؤسسه پیشرفت و توسعه‌ی تحصیل بین‌المللی در سراسر جهان ، به‌واسطه‌ی توسعه‌ و نشر جامع‌ترین پایگاه اطلاعاتی در اینترنت ،به عنوان اطلاعات و در زمینه‌ی حمایت‌های مالی می‌باشد.