این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در مورد مشاغل آموزش عالی می‌پردازد که در سال ۱۹۹۶ تأسیس گردیده است. امروزه این مؤسسه یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی است که در زمینه‌ی مشاغل آموزش عالی تمرکز دارد. هدف این مؤسسه ارائه‌ی ابزار استخدامی به جویندگان کار و نیروهای نوآموز در خدمات ، مفید می‌باشد.