این سایت به معرفی یک نوع نرم‌افزار اینترنتی ، مخصوص کتابخانه‌ها می‌پردازد که به وسیله آن می‌توان لیست کتاب‌ها را اضافه یا کم و به روز نمود هم‌چنین امکان چک نمودن کتاب‌های خارج و یا داخل کتابخانه از این طریق موجود می‌باشد و کار در کتابخانه‌ها را تسهیل می‌نماید.