این مرکز یک سایت رسمی مختص به شورای نیوزیلند می‌باشد که به منظور حمایت از ورزش نابینایان و کسانی که قوه‌ی بینایی کمی در رشته‌ی قایق‌رانی دارند ، تأسیس گردیده است. تا قبل از سال ۱۹۸۸ (یعنی قبل از تأسیس این شورا) افراد (نابینای) کمی در این ورزش شرکت می‌کردند ولی بعد از این تاریخ فرصت‌های مناسبی برای قایق‌رانی نابینایان ارائه‌ گردید و افراد بسیاری در این رشته‌ی ورزشی حضور یافتند. یکی از اهداف آموزش این رشته به نابینایان ، ایجاد توانایی به منظور شرکت در ورزش قایق‌رانی به عنوان یک عضو فعال و کامل در برابر رقبای بینای خود می‌باشد. این سایت نیز به ارائه‌ی آخرین و جدیدترین اخبار در این خصوص می‌پردازد و مدارس و آموزشگاه‌های مربوطه را معرفی می‌نماید.