این سایت به معرفی برنامه‌ی کامپیوتری yarst اختصاص دارد. این برنامه به کاربران کمک می‌کند تا از توضیحاتی متنی یا تصاویر سه بعدی ، عکس‌های دو بعدی استفاده نمایند. در واقع این برنامه مانند دوربینی عمل می‌کند که از تصاویر سه بعدی عکس‌های حقیقی می‌گیرد. خدمات مختلف این سایت عبارتند از:۱- تاریخچه. ۲- گالری عکس و دستورالعمل استفاده از yarst.