این سایت امکان جستجوی شخصیت‌های معروف در زمینه‌های مختلف را به کاربران ارائه می‌دهد. بعد از دریافت نام شخصیت مورد نظر اطلاعاتی از جمله: تاریخ‌های مهم در زندگی آن فرد ، دلایل شهرت ، آثار و کلاً بیوگرافی جامعی از شخص را در اختیار کاربر می‌گذارد. هم‌چنین این مرکز ، سایت‌های دیگری را در مورد آن شخصیت به ما معرفی می‌کند. خدمات مختلف این سایت شامل: نویسندگان آثار کلاسیک و مدرن ، ستارگان سینما ، شاهان ، دانشمندان و… می‌باشد.