این سایت به بررسی وقایع و حوادث فضایی و تاریخچه‌ی ستارگان می‌پردازد. کاربران با مراجعه به این سایت می‌توانند سفری انیمیشن به فضا داشته باشند. هم‌چنین این سایت فیلم‌های ویدئویی و DVD‌هایی در ارتباط با فضا دارد. خدمات مختلف این سایت عبارتند از: ۱- سیارات منظومه شمسی. ۲- گالری عکس. ۳- تصاویر زیبا و حقیقی از فضا. ۴- فضانوردی. ۵- منظومه‌ی شمسی.