این سایت به حراجی‌های تمبرهای پستی لهستان اختصاص دارد. مشتریان پس از ثبت نام در حراجی شرکت می‌کنند و تمبر مورد علاقه‌‌ی خود را تهیه می‌نمایند. ثبت نام کاربران ، قوانین حراجی ، مطبوعات‌ ، کتب ، آرشیو و حراجی کنونی از قسمت‌های دیگر سایت می‌باشد که علاقه‌مندان می‌توانند به آنها مراجعه نمایند.