این سایت به حراجی‌های تمبر اختصاص دارد. در این سایت تمامی شرکت‌های حراجی تمبر معرفی می‌شوند. این شرکت‌ها از طریق وب سرویس می‌دهند. فهرست برگزار‌کنندگان حراجی‌ها (اسم حراجی‌ها) ، فهرست محل برگزاری ونظر متخصصین برگزار‌کننده‌ی حراجی‌ها از بخش‌های مختلف این سایت محسوب می‌گردند.