این سایت به گرافیک و طراحی اختصاص دارد. با استفاده از نرم‌افزار معرفی شده در این سایت ساخت مدل‌های مکعبی خمیده‌ی سه بعدی به آسانی امکان‌پذیر می‌باشد. هم‌چنین نحوه‌ی ساخت مهره‌های شطرنج برای علاقه‌مندان توضیح داده می‌شود. مقدمه ، گالری تصاویر‌ ، تصاویر متحرک نمونه ، تصاویر حجمی ، نظرات کاربران ،راهنمای Online برای کاربران ، اطلاعات در مورد ثبت نام ، ملزومات سیستم و بخش سؤال و جواب از خدمات این سایت به‌شمار می‌آیند.