این سایت یک مرکز راهنمای اینترنتی در زمینه‌ی تمام فعالیت‌های کوه‌نوردی و ورزش‌های وابسته شامل: کوه‌پیمایی ، اسکی ، اسنوبرد ، کوه‌پیمایی با دوچرخه ، پیاده‌روی و عکس‌برداری از کوه‌ها می‌باشد. از جمله اطلاعات موجود در این سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش اسکی و اسکی‌بازان حرفه‌ای می‌باشد. هم‌چنین تصاویر بسیار زیبا و شگفت‌انگیزی از کوه‌های پرو و کوردیلرا را در این مجموعه می‌توان مشاهده کرد.