این سایت یک شبکه‌ی اطلاعاتی در خصوص رشته‌ی ورزشی کرجی‌رانی (قایق‌رانی با پارو) می‌باشد. این مرکز در بهار سال ۱۹۹۷ تأسیس گردیده تا بدین طریق اطلاعاتی را در خصوص مسابقه‌های قهرمانی این رشته به مراجعه‌کنندگان ارائه نماید. شما می‌توانید با ورود به این سایت اطلاعات کاملی در خصوص نتیجه‌ی مسابقات و اخبار و رویدادهای مهم این رشته به‌دست آورید. این سایت هم‌چنین لینک‌های مهم و مرتبط به این رشته را معرفی می‌نماید.