این سایت به کتاب‌خوانی کودکان اختصاص دارد. این سایت برای کودکان سایت قابل توجهی می باشد. آنها می‌توانند به آسانی کتاب مورد علاقه‌‌ی خود را پیدا کرده ‌و لیست و عناوین کتاب‌های جدید منتشر شده را مشاهده نمایند و با نویسنده‌ی مورد علاقه‌ی خود مصاحبه کنند. معرفی کتاب و شرکت در مسابقه‌ی چهارمین سالگرد این سایت از دیگر قسمت‌های آن می‌باشد.