این سایت برای آشنایی با نرم‌افزار تولیپ ۳D سازنده‌ی تصاویر متحرک تأسیس شده است. این سایت اطلاعات مفیدی را در اختیار طراحان وِب ، طراحان تصاویر متحرک چهره و کاراکترهای سه بعدی و طراحان بازی قرار می‌دهد.