این سایت در مورد نرم‌افزارهای طراحی و مهندسی به علاقه‌مندان اطلاعاتی ارائه می‌دهد. در این سایت امکان خرید و Download نرم‌افزار طراحی دو بعدی وجود دارد. نرم‌افزارهای دیگر طراحی نیز در بخش محصولات جدید در دسترس می‌باشند. در این سایت امکان شرکت در مسابقه برای طرح‌های انجام شده با نرم‌افزار طراحی دوبعدی نیز فراهم شده است. محصولات ، پشتیبانی ، گالری و نشریات از خدمات این سایت به‌شمار می‌آید.