در این سایت شما می‌توانید درباره‌ی مدارس و مراکز تحقیقات علمی بلژیک اطلاعاتی به‌دست آورید و با لینک‌های جالبی در زمینه‌ی شیمی ارتباط برقرار نمایید.