این سایت مربوط به مسابقه‌های سرعت می‌باشد که اطلاعات لازم در خصوص مسابقات سالیانه‌ی هیئت‌های اعزامی را به کاربران ارائه خواهد داد. هم‌چنین دارای اطلاعات بسیار تازه و مفیدی در زمینه‌ی آخرین مسابقات سرعتی می‌باشد. هدف اصلی این سایت ارائه‌ی خدمات در زمینه‌ی تهیه و تولید ابزار ،تجهیزات و لباس‌های ورزشی مربوطه می‌باشد.