این سایت متعلق به جامعه‌ی الکتروشیمی می‌باشد. از طریق این مرکز می‌توان اطلاعاتی درباره الکتروشیمی ، حالت ماده و تکنولوژی‌های موجود در این زمینه به‌دست آورد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره جوایزی که این مرکز به محققان فعال اعطاء کرده به‌دست آورید. با مراجعه به بخش آموزش این سایت می‌توان از مطالب آموزشی که در این مرکز تدریس می‌شود مطلع شوید. در بخش فروش کتاب این سایت علاقه‌مندان می‌توانند کتب مورد نیاز خود را تهیه کنند. در این سایت مجله‌ها و خلاصه‌ی مقاله‌ها در زمینه‌ی الکتروشیمی نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید در کنفرانس‌ها و جلسات علمی این مرکز نیز شرکت فعال داشته باشید.