انجمن مهندسین کانادا (EIC) انجمن مهندسین کانادا در سال ۱۸۸۷ تأسیس گردیده است. جامعه‌ی مهندسین شیمی کانادا ، جامعه‌ی مهندسین هسته‌ای ، جامعه‌ی مهندسین مدیریت کانادا و… همگی از اعضای این انجمن محسوب می‌گردند. شما می‌توانید گزارشات سالانه این انجمن را در این سایت ملاحظه کنید و گزارشات مالی آن را مورد بازرسی قرار دهید. هدف این جامعه توسعه‌ی دانش و تکنولوژی برای مهندسین کانادایی می‌باشد.