این سایت برای ایجاد برنامه‌های آموزشی مختص کودکان طراحی شده است. از طریق این سایت بچه‌ها با علم شیمی آشنا می‌شوند و ذهن آنها برای درک مفاهیم شیمیایی آماده می‌شود. این سایت مفاهیمی مثل: وزن اتمی ، نام عنصرها ، تناوب و گروه‌های شیمیایی را برای کودکان تشریح می‌کند. این سایت منابع آموزشی متنوعی را در اختیار کودکان قرار می‌دهد. این مرکز از کمک‌ها ، نظرها ، پیشنهادها و انتقادهای شما به گرمی استقبال می‌کند و شما می‌توانید در مسائل آموزشی و علمی با این مرکز همکاری داشته باشید. این سایت برنامه‌های آموزشی دیگری نیز در زمینه‌ی ریاضیات ، جغرافیا و زبان و… در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. بچه‌ها می‌توانند از بازی‌های موجود در این سایت نیز استفاده کنند.