این سایت مربوط به شرکت DSB می‌باشد. شرکت DSB دارای متخصص‌هایی در زمینه‌ی شیمی می‌باشد که در امور اسپکترومتری جرمی ، فتودگرادسیون ، محصول‌های طبیعی و شبیه‌سازی کامپیوتری (کوانتوم ، ترمودینامیک و شیمی آماری) مشغول فعالیت هستند. این شرکت دارای ۲ بخش می‌باشد: ۱ – مدیریت پروژه ۲- تحقیقات و با شرکت‌های درخواست‌کننده همکاری می‌کند و بیشتر در زمینه‌های دارویی ، محصول‌های نفتی ، مواد خطرناک ، مواد ضدعفونی‌کننده خدماتی را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید در زمینه‌های شیمی فیزیک ، شیمی تجزیه ، تجهیزات آزمایشگاهی و برنامه‌های کامپیوتری اطلاعاتی را به‌دست آورید.