شرکت DDBST خصوصیات ترمودینامیکی مواد خالص و مرکب را در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید از طریق این سایت بسیاری از اطلاعات را درباره‌ی نرم‌افزارها دریافت کنید.