دانشگاه ایالات Kennesaw این سایت یک منبع علمی برای تکمیل کردن برنامه‌ی تحصیلی به منظور تدریس شیمی عمومی می‌باشد و با تکمیل کردن برنامه‌های درسی دانشجویان را می‌توان به مباحث علوم پزشکی ، داروسازی و مهندسی علاقه‌مند نمود. موضوعاتی که در نیمه‌ی دوم تحصیلی در زمینه شیمی عمومی تدریس می‌شوند عبارتند از: خصوصیات محلول‌ها ، تعادل‌های شیمیایی ، اسیدها و بازها ، نمک‌ها در آب ، ترمودینامیک.