این شرکت در سال ۱۹۶۶ پایه‌گذاری شده است. شرکت Baron ، یک شرکت مشاوره‌ای است و در زمینه‌های دارویی ، پلاستیک ، فلزات و صنایع شیمیایی با شرکت‌های مختلف همکاری می‌کند. این شرکت دارای تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه‌های شیمیایی ، بیوشیمیایی ، بیوتکنولوژیکی می‌باشد که دارای گواهینامه‌های معتبر در زمینه‌های بهداشت صنعتی ، تست‌های EPA و روش‌های کروماتوگرافی می‌باشد.