این‌سایت متعلق به فدراسیون‌بین‌المللی بسکتبال می‌باشد که در ۲۱ آگوست سال ۱۹۹۱ تأسیس گردیده است. هدف از تأسیس این فدراسیون ، ترویج ، سازماندهی ، توسعه و کنترل تمرینات در رشته‌ی ورزشی بسکتبال در سراسر دنیا می‌باشد. بدین منظور fimba شعباتی در تمام نقاط دنیا دارد و از این طریق از ورزش و تداوم آن در نوع بشر دفاع می‌نماید. از ابتدای شروع به فعالیت این فدراسیون هر دو سال یک‌بار ۵ مسابقه‌ی بسکتبال در سطح جهان برگزار می‌نماید که دو مورد از آنها در جنوب امریکا ، یک مورد در شمال امریکا و دو مورد دیگر ، یکی در اروپا و دیگری در امریکای مرکزی می‌باشد. مرکز اصلی این سازمان در کشور آرژانتین است که از مقررات فیمبا پیروی می‌نماید.