در این سایت ایرانی کلیه اخبار مربوط به المپیک ۲۰۰۴ آتن در کلیه رشته های ورزشی در اختیار شما قرار می گیرد. این سایت دارای گالری عکس و جدول مدالها نیز می باشد.