این مرکز یک سایت بازی Online اینترنتی است. این بازی یک بازی مهیج و جالب است. شما با ورود به زمین بازی به تعدادی دختر برخورد می‌کنید که قصد آزار شما را دارند و شما باید با آنها مبارزه کرده و آنها را از صحنه خارج کنید و بر آنها پیروز شوید. با ورود به این سایت دوست‌های خوبی پیدا می‌کنید که می‌توانید از طریق Messanger این سایت با آنها در ارتباط بوده و حتی برای آنان پیام بفرستید. هم‌چنین نحوه‌ی بازی و راهنمایی در خصوص قوانین آن در این سایت موجود می‌باشد.