این شبکه یک سایت بازی است. با ورود به این سایت اطلاعات و راهنمای بسیار گسترده‌ای در زمینه‌ی بازی‌ها و منابع و شرایط بازی‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید از آنها در جهت تفریح و سرگرمی استفاده نمایید.