این سایت متعلق به یک برنامه‌ی رادیویی کودکان است که اغلب تمام افراد خانواده از شنیدن آن لذت می‌برند و به معرفی ایستگاه‌های رادیویی مربوطه پرداخته و اطلاعاتی در خصوص آنها ایراد می‌نماید.