این سایت به موسیقی ، هنر و داستان‌های کودکان در سراسر دنیا اختصاص یافته است. این سایت توسط والدینی طراحی گردیده است که علاقه‌مند هستند کودکان آنها در یک محیط خلاق و ایمن در اینترنت ، با کودکان دیگر آشنا گردند. کودکان ضمن آشنایی و مطلع شدن از فرهنگ ملل مختلف می‌توانند به خلاقیت برسند.